Hình thức thanh toán

Thanh toán trả trước: Hình thức thanh toán này áp dụng cho tất cả các sản phẩm còn lại. Với hình thức này, PTI yêu cầu Quý khách phải thanh toán tiền trước về tài khoản của PTI, sau đó PTI mới cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Hiện PTI đang hỗ trợ các hình thức trả trước sau:

  • Thanh toán online bằng thẻ Visa, Master;
  • Thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa;
  • Thanh toán chuyển khoản qua Internet banking;

Giao nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm

Sau khi Quý khách đã đặt mua bảo hiểm và chọn phương thức thanh toán (và thực hiện thanh toán nếu là trả trước), PTI sẽ cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm theo một trong các cách sau:

  • Gửi chuyển phát nhanh bản cứng: Nếu Giấy chứng nhận chỉ có mẫu cứng (ví dụ: bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, ô tô) hoặc Quý khách có yêu cầu bắt buộc có bản cứng (ví dụ để xin Visa du lịch), PTI sẽ gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm theo đường chuyển phát nhanh trong vòng 24 giờ (không kể thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, ngày tết) cho Quý khách.
  • Gửi qua email bản điện tử: Nếu Giấy chứng nhận bảo hiểm không yêu cầu bản cứng và Quý khách cũng không yêu cầu bản cứng, PTI sẽ gửi Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử vào email đã đăng ký của Quý khách. Sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử Quý khách có thể nhận được ngay sau khi thanh toán phí bảo hiểm. Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử được PTI công nhận có giá trị như Giấy chứng nhận bảo hiểm bản cứng có dấu và chữ ký của cán bộ có thẩm quyền của PTI.