Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện (PTI)

 

Công ty TNHH GiNET Việt Nam

 

Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện (PTI) đã đem đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thiết thức, có uy tín trên thị trường. PTI thực hiện cung cấp cho khách hàng bao gồm cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thuộc 4 nhóm sản phẩm chính: Bảo hiểm xe cơ giới, Bảo hiểm con người, Bảo hiểm tài sản kỹ thuật và Bảo hiểm hàng hải.

PTI đang đứng thứ 5 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ,đứng thứ hai về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới trong năm 2015. PTI có Hệ thống chi nhánh, văn phòng, đại lý khai thác và dịch vụ rộng khắp trên toàn quốc.

 

 

Được thành lập và hoạt động tư năm 2006, GiNET là đơn vị tiên phong áp dụng công nghệ trong lĩnh vực bảo hiểm. Ngoài các kênh bán hàng trực tuyến cho phép khách hàng lựa chọn, so sánh và mua bảo hiểm trực tuyến, GiNET còn vận hành cổng thông tin bảo hiểm Việt nam với các thông tin cập nhật về chuyên môn, đồng thời GINET còn tổ chức nhiều khoá đào tạo chuyên ngành bảo hiểm cho thị trường bảo hiểm Việt Nam

 

HOTLINE 24/7 0977 222 085 08 3820 3055 04 373 67 654