Bảo hiểm con người

Bán Online Bán Tại quầy
Bảo hiểm tai nạn cá nhân

Bảo hiểm tai nạn cá nhân

“Bảo hiểm tai nạn cá nhân là sản phẩm bảo hiểm dành cho các cá nhân sinh sống và làm việc tại Việt Nam (bao gồm cả Người Việt Nam và Người nước ngoài) từ đủ 06 tuần tuổi tới 70 tuổi.
   Sản phẩm đơn giản, thuận tiện và hữu ích hướng tới mọi đối tượng khách hàng. Phí bảo hiểm nhỏ, quyền lợi cao cùng với chương trình bảo hiểm và đóng phí vô cùng linh hoạt.”

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo

- Sản phẩm ĐẦU TIÊN tại Việt Nam

- Bảo vệ khách hàng trước 5 BỆNH LÝ nghiêm trọng, thường gặp

- Nhận ngay 100% số tiền bảo hiểm 

HOTLINE 24/7 0977 222 085 08 3820 3055 04 373 67 654